Du kan blive bevilliget et tilskud til paryk/hovedbeklædning, og Din Paryk tager imod tilskuddet, således du ikke skal betale den fulde pris for produktet.

Tilskuddets størrelse er det samme i alle landets regioner og er fastsat af Danske Regioner. Beløbet bliver fremskrevet hvert år, så det følger den almindelige pris- og lønudvikling.

Din bevilling til tilskud følger dig, og det betyder at du selv vælger din udbyder af paryk/hovedbeklædning. Så uanset om du bor i Jylland, på Fyn eller Sjælland, må du gerne bruge mig som din parykforhandler.

Tilskuddet er som udgangspunkt et éngangstilskud.

Som kræftpatient får du automatisk rekvisition gennem sygehuset, det vil sige at det er regionen som udbyder dit tilskud.

Er du patient med kronisk hudsygdom er det kommunen som varetager rekvisitionen. Her henvender man sig selv, for at blive bevilliget et tilskud. Ved hudsygdom kan man i nogle tilfælde, blive bevilliget et engangsbeløb flere gange. Som regel vil det være 1 gang om året.